Hướng dẫn bật tính năng chống Ransomware của Kaspersky

Phiên bản Kaspersky security for windows server:

Đầu tiên, vào phần policy chọn Kaspersky security for windows server (trong trường hợp có hai policy chọn policy có vòng mà các máy trạm đang áp dụng như trên hình)
Sau đó, kiểm tra tính năng chống mã hóa dữ liệu của Kaspersky Anti-Cryptor đã được active hay chưa. Nếu chưa được active thì hãy active tính năng này lên.
Sau đó, kiểm tra phần Run by schedule đã được tích hay chưa và phần frequency chọn At application launch.

Phiên bản Kaspersky dành cho máy trạm:

Đầu tiên, vào phần policy của phiên bản dành cho máy trạm Kaspersky Endpoint Security 12.3
Phiên bản Kaspersky dành cho máy trạm không có tính năng Anti-Cryptor thay vào đó các tính năng này sẽ thay thế cho tính năng Anti-Cryptor để phòng chống lại Ransomware Hãy đảm bảo các tính năng này được active.

Leave a Reply