Cách tiếp cận nền tảng để “Shift Everywhere” trong DevOps

Với các bề mặt tấn công ngày càng tăng từ việc tăng cường sử dụng mã nguồn mở, API, bộ chứa và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã, việc chuyển AppSec sang trái hoặc phải không còn đủ nữa. Để bảo mật hoàn toàn ứng dụng của bạn, điều quan trọng là phải tích hợp bảo mật ứng dụng vào mọi giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm và nhúng nó vào thực tiễn DevOps.

Nghe có vẻ phức tạp? Với nền tảng AppSec, việc đạt được DevSecOps thật đơn giản. Chúng tôi mời bạn xem báo cáo chính thức của chúng tôi, bao gồm các chủ đề sau:

Leave a Reply