Các nhà cung cấp phần mềm gián điệp bị phát hiện khai thác lỗ hổng Zero-Day trên thiết bị Android và iOS

29 tháng 3 năm 2023Ravie LakshmananZero-Day / Bảo mật di động Một số lỗ hổng zero-day đã được giải quyết vào năm ngoái đã bị các nhà cung cấp phần mềm gián điệp thương mại khai thác để nhắm mục tiêu vào các thiết bị Android và iOS, Nhóm phân tích mối đe dọa của […]

Các nhà nghiên cứu chi tiết về lỗ hổng “Super FabriXss” nghiêm trọng trong Microsoft Azure SFX

30 Tháng ba, 2023Ravie LakshmananBảo mật đám mây / Lỗ hổng Đã xuất hiện thông tin chi tiết về một lỗ hổng hiện đã được vá trong Azure Service Fabric Explorer (SFX) có thể dẫn đến thực thi mã từ xa không được xác thực. Được theo dõi là CVE-2023-23383 (điểm CVSS: 8,2), sự cố […]